สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

การดำเนินการทางวินัย
ระเบียบ ก.ศ.
รายงานการประชุม [สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)]
 • รายงานการประชุม 2559
  ครั้งที่ 04/2559
  ครั้งที่ 05/2559
  ครั้งที่ 06/2559
  ครั้งที่ 07/2559
  ครั้งที่ 08/2559
  ครั้งที่ 09/2559
  ครั้งที่ 10/2559
  ครั้งที่ 12/2559
 • รายงานการประชุม 2558
  ครั้งที่ 02/2558
  ครั้งที่ 03/2558
  ครั้งที่ 04/2558
  ครั้งที่ 05/2558
  ครั้งที่ 06/2558
  ครั้งที่ 07/2558
  ครั้งที่ 08/2558
  ครั้งที่ 09/2558
  ครั้งที่ 10/2558
  ครั้งที่ 11/2558
  ครั้งที่ 12/2558
  ครั้งที่ 13/2558
  ครั้งที่ 14/2558
  ครั้งที่ 15/2558
  ครั้งที่ 01/2558
 • รายงานการประชุม 2557
  ครั้งที่ 01/2557
  ครั้งที่ 02/2557
  ครั้งที่ 03/2557
  ครั้งที่ 04/2557
  ครั้งที่ 05/2557
  ครั้งที่ 06/2557
  ครั้งที่ 07/2557
  ครั้งที่ 08/2557
  ครั้งที่ 09/2557
  ครั้งที่ 10/2557
  ครั้งที่ 11/2557
  ครั้งที่ 12/2557
  ครั้งที่ 13/2557
  ครั้งที่ 14/2557
  ครั้งที่ 15/2557
  ครั้งที่ 16/2557
  ครั้งที่ 17/2557
  ครั้งที่ 18/2557
  ครั้งที่ 19/2557
  ครั้งที่ 20/2557
  ครั้งที่ 21/2557
 • รายงานการประชุม 2556
  ครั้งที่ 01/2556
  ครั้งที่ 02/2556
  ครั้งที่ 03/2556
  ครั้งที่ 04/2556
  ครั้งที่ 05/2556
  ครั้งที่ 06/2556
  ครั้งที่ 07/2556
  ครั้งที่ 08/2556
  ครั้งที่ 09/2556
  ครั้งที่ 10/2556
  ครั้งที่ 11/2556
  ครั้งที่ 12/2556
  ครั้งที่ 13/2556
  ครั้งที่ 14/2556
  ครั้งที่ 15/2556
  ครั้งที่ 16/2556
  ครั้งที่ 17/2556
  ครั้งที่ 18/2556
  ครั้งที่ 19/2556
  ครั้งที่ 20/2556
  ครั้งที่ 21/2556
  ครั้งที่ 22/2556
 • รายงานการประชุม 2555
  ครั้งที่ 01/2555
  ครั้งที่ 02/2555
  ครั้งที่ 03/2555
  ครั้งที่ 04/2555
  ครั้งที่ 05/2555
  ครั้งที่ 06/2555
  ครั้งที่ 07/2555
  ครั้งที่ 08/2555
  ครั้งที่ 09/2555
  ครั้งที่ 10/2555
  ครั้งที่ 11/2555
  ครั้งที่ 12/2555
  ครั้งที่ 13/2555
  ครั้งที่ 14/2555
  ครั้งที่ 15/2555
  ครั้งที่ 16/2555
  ครั้งที่ 17/2555
  ครั้งที่ 18/2555
  ครั้งที่ 19/2555
 • รายงานการประชุม 2554
  ครั้งที่ 01/2554
  ครั้งที่ 02/2554
  ครั้งที่ 03/2554
  ครั้งที่ 04/2554
  ครั้งที่ 05/2554
  ครั้งที่ 06/2554
  ครั้งที่ 07/2554
  ครั้งที่ 08/2554
  ครั้งที่ 09/2554
  ครั้งที่ 10/2554
  ครั้งที่ 11/2554
  ครั้งที่ 13/2554
  ครั้งที่ 14/2554
  ครั้งที่ 15/2554
  ครั้งที่ 16/2554
  ครั้งที่ 17/2554
 • รายงานการประชุม 2553
  ครั้งที่ 01/2553
  ครั้งที่ 02/2553
  ครั้งที่ 03/2553
  ครั้งที่ 04/2553
  ครั้งที่ 05/2553
  ครั้งที่ 06/2553
  ครั้งที่ 07/2553
  ครั้งที่ 08/2553
  ครั้งที่ 09/2553
  ครั้งที่ 10/2553
  ครั้งที่ 11/2553
  ครั้งที่ 12/2553
  ครั้งที่ 13/2553
  ครั้งที่ 14/2553
  ครั้งที่ 15/2553
  ครั้งที่ 16/2553
 • รายงานการประชุม 2552
  ครั้งที่ 01/2552
  ครั้งที่ 02/2552
  ครั้งที่ 03/2552
  ครั้งที่ 04/2552
  ครั้งที่ 05/2552
  ครั้งที่ 06/2552
  ครั้งที่ 07/2552
  ครั้งที่ 08/2552
  ครั้งที่ 09/2552
  ครั้งที่ 10/2552
  ครั้งที่ 11/2552
  ครั้งที่ 12/2552
  ครั้งที่ 13/2552
  ครั้งที่ 14/2552
 • รายงานการประชุม 2551
  ครั้งที่ 01/2551
  ครั้งที่ 02/2551
  ครั้งที่ 03/2551
  ครั้งที่ 04/2551
  ครั้งที่ 05/2551
  ครั้งที่ 06/2551
  ครั้งที่ 07/2551
  ครั้งที่ 08/2551
  ครั้งที่ 09/2551
  ครั้งที่ 10/2551
  ครั้งที่ 11/2551
  ครั้งที่ 12/2551
 • รายงานการประชุม 2550
  ครั้งที่ 01/2550
  ครั้งที่ 02/2550
  ครั้งที่ 03/2550
  ครั้งที่ 04/2550
  ครั้งที่ 05/2550
  ครั้งที่ 06/2550
  ครั้งที่ 07/2550
  ครั้งที่ 08/2550
  ครั้งที่ 09/2550
  ครั้งที่ 11/2550
  ครั้งที่ 12/2550
  ครั้งที่ 13/2550
  ครั้งที่ 14/2550
  ครั้งที่ 15/2550
  ครั้งที่ 16/2550
  ครั้งที่ 17/2550
  ครั้งที่ 18/2550
 • รายงานการประชุม 2549
  ครั้งที่ 01/2549
  ครั้งที่ 02/2549
  ครั้งที่ 03/2549
  ครั้งที่ 04/2549
  ครั้งที่ 05/2549
  ครั้งที่ 06/2549
  ครั้งที่ 07/2549
  ครั้งที่ 08/2549
  ครั้งที่ 09/2549
  ครั้งที่ 10/2549
  ครั้งที่ 12/2549
  ครั้งที่ 13/2549
  ครั้งที่ 14/2549
  ครั้งที่ 15/2549
  ครั้งที่ 16/2549
  ครั้งที่ 17/2549
  ครั้งที่ 18/2549
  ครั้งที่ 19/2549
  ครั้งที่ 20/2549
 • รายงานการประชุม 2548
  ครั้งที่ 01/2548
  ครั้งที่ 02/2548
  ครั้งที่ 03/2548
  ครั้งที่ 04/2548
  ครั้งที่ 05/2548
  ครั้งที่ 06/2548
  ครั้งที่ 07/2548
  ครั้งที่ 08/2548
  ครั้งที่ 09/2548
  ครั้งที่ 10/2548
  ครั้งที่ 11/2548
  ครั้งที่ 12/2548
  ครั้งที่ 13/2548
  ครั้งที่ 14/2548
  ครั้งที่ 16/2548
  ครั้งที่ 17/2548
  ครั้งที่ 18/2548
  ครั้งที่ 19/2548
  ครั้งที่ 20/2548
  ครั้งที่ 21/2548
ผลการประชุม [สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)]

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ