ข่าวประชาสัมพันธ์ - สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม


แบบสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำ พนักงานราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างชั่วคราว ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

แบบสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำ พนักงานราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างชั่วคราว ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

๑. หนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ศย ๐๐๔/ ว๓ เรื่อง การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำ พนักงานราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างชั่วครา

๒. คำชี้แจง

๓. แบบสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำ พนักงานราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างชั่วคราวประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป   :: วันที่ 2 ม.ค. 2556 :: ( อ่าน : 8264 )


-